THÔNG BÁO THI VIẾT CHÍNH TẢ & LÀM VĂN-XUÂN ĐINH DẬU 2017

thong-bao-thi-chinh-ta-2016_page_1 thong-bao-thi-chinh-ta-2016_page_2 thong-bao-thi-chinh-ta-2016_page_3 thong-bao-thi-chinh-ta-2016_page_4

Posted in Thi_Chinh_Ta, Thong-Bao | Comments Off on THÔNG BÁO THI VIẾT CHÍNH TẢ & LÀM VĂN-XUÂN ĐINH DẬU 2017

Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ Thứ 28

Phiếu Ghi Danh Tham DựThông Báo TNSP Kỳ 28

Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 28


Westminster Ngày 9 Tháng 6 Năm 2016
THÔNG BÁO # 4


Kính thưa thầy cô Hiệu Trưởng/Trung Tâm Trưởng, Thầy Cô giáo, phụ huynh và các bạn sinh viên yêu tiếng Việt.


Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California trân trọng thông báo đến quý thầy cô. Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 28 sẽ được tổ chức tại một địa đểm mới, rộng rãi, ngay tại thủ đô Little Saigon của người Việt xa quê hương Nam California.


THỜI GIAN: NGÀY 29, 30 VÀ 31 THÁNG 7, 2016


ĐỊA ĐIỂM: COASTLINES COMMUNITY COLLEGE
GARDEN GROVE CENTER12901 EUCLID ST.
GARDEN GROVE, CA 92840


KHÁCH SẠN: RAMADA
10022 GARDEN GROVE BLVD
GARDEN GROVE CA 92840

Tel: 714 534 1899

CHI PHÍ:
Nội trú $200.00 (gồm có 2 đêm 29 và 30 tại khách sạn Ramada; tài liệu và ăn uống trong 3 ngày)
Ngoại trú $100.00 (gồm tài liệu và ăn uống trong 3 ngày)

QUÝ THẦY CÔ HIỆU TRƯỞNG/TRUNG TÂM TRƯỞNG THAM DỰ MIỄN PHÍ, NGOẠI TRỪ TIỀN KHÁCH SẠN.
Kính xin quý thầy cô Hiệu Trưởng/Trung Tâm Trưởng giúp đỡ thầy cô giáo, khuyến khích phụ huynh và nhất là các em thanh niên/sinh viên tham dự.

Các Phòng Ốc Tại COASTLINES COMMUNITY COLLEGE


Phiếu Ghi Danh Tham DựThông Báo TNSP Kỳ 28

Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 28


Westminster Ngày 9 Tháng 6 Năm 2016
THÔNG BÁO # 4


Kính thưa thầy cô Hiệu Trưởng/Trung Tâm Trưởng, Thầy Cô giáo, phụ huynh và các bạn sinh viên yêu tiếng Việt.


Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California trân trọng thông báo đến quý thầy cô. Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ thứ 28 sẽ được tổ chức tại một địa đểm mới, rộng rãi, ngay tại thủ đô Little Saigon của người Việt xa quê hương Nam California.


THỜI GIAN: NGÀY 29, 30 VÀ 31 THÁNG 7, 2016


ĐỊA ĐIỂM: COASTLINES COMMUNITY COLLEGE
GARDEN GROVE CENTER12901 EUCLID ST.
GARDEN GROVE, CA 92840


KHÁCH SẠN: RAMADA
10022 GARDEN GROVE BLVD
GARDEN GROVE CA 92840

Tel: 714 534 1899

CHI PHÍ:
Nội trú $200.00 (gồm có 2 đêm 29 và 30 tại khách sạn Ramada; tài liệu và ăn uống trong 3 ngày)
Ngoại trú $100.00 (gồm tài liệu và ăn uống trong 3 ngày)

QUÝ THẦY CÔ HIỆU TRƯỞNG/TRUNG TÂM TRƯỞNG THAM DỰ MIỄN PHÍ, NGOẠI TRỪ TIỀN KHÁCH SẠN.
Kính xin quý thầy cô Hiệu Trưởng/Trung Tâm Trưởng giúp đỡ thầy cô giáo, khuyến khích phụ huynh và nhất là các em thanh niên/sinh viên tham dự.

Các Phòng Ốc Tại COASTLINES COMMUNITY COLLEGE


Posted in Tu Nghiệp Sư Phạm | Comments Off on Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ Thứ 28