Tham Gia Diễn Hành Tết Ất Mùi 2015

 THÔNG BÁO

Kính gởi: Quý Vị Hội Đồng Quản Trị Các Trung Tâm Văn Hóa Giáo Dục, Quý Trung

Tâm Trưởng, Quý Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ, Quý Thầy Cô, Quý Phụ Huynh Học Sinh.

Trích yếu: V/V Tham Gia Diễn Hành

Tết Ất Mùi 2015

Trong tinh thần đoàn kết, bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá dân tộc tại Hải ngoại, đồng

thời hướng dẫn thế hệ trẻ gìn giữ thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Ban Đại Diện Các

Trung Tâm Việt Ngữ Nam California sẽ tham dự cuộc diễn hành Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California tổ chức.

MaiVangTHỜI GIAN: Từ 9:00AM đến 12:00AM, thứ bảy, ngày 21 tháng 2 năm 2015,nhằm ngày mùng 2 Tết Ất Mùi.

ĐỊA ĐIỂM: Đại lộ BOLSA – Thành phố Westminster. Trước tượng đài Đức Thánh Trần.

TẬP HỌP TẠI: McGarvin Junior High School (9802 Bishop Pl, Westminster, CA 92683) từ 7:00AM – 8:00AM.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ: Tất cả các Trung Tâm/Trường Việt Ngữ ghi danh tại BĐDCTTVN.Sẽ không phải đóng lệ phí diễn hành. BĐDCTTVN đã đóng lệ phí cho Ban Tổ chức.

Posted in Thong-Bao | Comments Off on Tham Gia Diễn Hành Tết Ất Mùi 2015

THÔNG BÁO THI VIẾT CHÍNH TẢ & VIẾT VĂN – 2015 (cập nhật)

(Cập Nhật Ngày 04 Tháng 12 Năm 2014)

Kính gởi: Quý Hiệu Trưởng/Trung Tâm Trưởng, Quý Phụ Huynh Học Sinh
Trích yếu: v/v Thi Viết Chính Tả & Làm Văn

 

Nhằm mục đích khuyến khích việc học tiếng Việt cho con em Việt hải ngoại,

Ban Đại Diện CácTrung Tâm Việt Ngữ Nam California

sẽ tổ chức giải thi: Viết Chính Tả và Tập Làm Văn

dành cho các em thiếu nhi trong cộng đồng Cấp I, Cấp II, Cấp III và

Thi Viết Văn cho các em Cấp IV vào dịp Tết 2015.

Ngày, giờ và địa điểm tổ chức:

Thứ Bảy ngày 7 tháng 2 năm 2015,

Lễ Khai Mạc lúc 9 giờsáng

TVN Hội Thánh Tin Lành Midway City 8141 Washington Ave,

Midway City, CA 92655.

Giờ thi: 9:30 đến 11:30 sáng.

[Xem => Thông Báo Thi Chính Tả & Làm Văn 2015 (v02)]

 [Tải xuống => Đơn Ghi Danh Thi Chính Tả & Làm Văn 2015]

PencilAndPaper

 

Posted in Thi_Chinh_Ta, Thong-Bao | Comments Off on THÔNG BÁO THI VIẾT CHÍNH TẢ & VIẾT VĂN – 2015 (cập nhật)