THÔNG BÁO THI VIẾT CHÍNH TẢ & VIẾT VĂN- 2016

Nhằm mục đích khuyến khích việc học tiếng Việt cho con em Việt hải ngoại, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California sẽ tổ chức giải thi: Viết Chính Tả và Tập Làm Văn dành cho các em thiếu nhi trong cộng đồng gồm các cấp: Cấp I, Cấp II, Cấp III và Thi Viết Văn cho các em Cấp IV vào dịp Tết 2016.

Ngày, giờ và địa điểm tổ chức: Thứ Bảy ngày 16 tháng 1 năm 2016, Lễ Khai Mạc lúc 9 giờ sáng TVN Hội Thánh Tin Lành Midway City 8141 Washington Ave, Midway City, CA 92655

 

Giờ thi: 9:30 đến 11:30 sáng.

THÔNG BÁO THI CHÍNH TẢ 2016

Posted in Thi_Chinh_Ta, Thong-Bao | Comments Off on THÔNG BÁO THI VIẾT CHÍNH TẢ & VIẾT VĂN- 2016

Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu 2015-2016

Posted in Hoc-Sinh-Guong-Mau, Thong-Bao | Comments Off on Giải thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu 2015-2016